Sådan gør vi det sjovt og trygt at være frivillig i Rårup GIF.

Download eller læs det hele her >>

Det skal være sjovt og trygt at være frivillig i Rårup GIF. Bestyrelsen har derfor udarbejdet et sæt retningslinjer og politikker for samværet i klubben, med det formål at skabe åbenhed, tryghed og en udviklende konstruktiv stemning.

Det betyder samtidig at vi tilgodeser og beskytter det enkelte barn/den enkelte idrætsudøver mod krænkelser; men også beskyttelse af trænere/ledere mod rygter om samme.

Desuden skaber det en kultur og en sikkerhed, som gør at frivillige tør deltage i foreningens arrangementer*, også som ledere og trænere.

Rårup GIF er et vigtigt ”opholdssted” for unge mennesker fra 5 år og op til 17 år, og dermed har vi i klubben et socialt ansvar; men det er også en klub hvor alle motionister fra 18 år og opefter kan møde et socialt samvær.

Rårup GIF skal være et sted:

  • Hvor vi har det sjovt
  • Hvor ”voksne” passer på de unge mennesker og giver dem udfoldelsesmuligheder
  • Hvor der kan læres noget
  • Hvor unge læres at omgås hinanden og respekterer hinanden
  • Hvor Idrætten trives uanset hvilken idrætsgren man ønsker at dyrke

Det er vigtigt at alle i foreningen læser og forstår!

Download eller læs det hele her >>