Nyt Æresmedlem i Rårup GIF

24. januar 2018

På generalforsamling i Rårup Gymnastik- og Idrætsforening, onsdag den 24. januar 2018, blev Klaus Pedersen udnævnt til æresmedlem af foreningen.

Klaus har været medlem af bestyrelsen siden 1991, og siden 1993 har han fungeret som klubbens kasserer.

Bestyrelsen siger tak for en stor indsats gennem årene, og ser frem til videre samarbejde og engagement i Rårup GIF.

Note: Antal nulevende æresmedlemmer af Rårup GIF (2)

Med venlig hilsen - afg./Formand Flemming Fredskilde

Klaus Aeresmedlem

Kriterier for æresmedlemskab af Rårup Gymnastik og Idrætsforening

Som æresmedlem kan udnævnes en person der gennem sit virke og engagement over en længere årrække som bestyrelsesmedlem, udvalgsmedlem eller træner har gjort en særlig indsats for Rårup Gymnastik og Idrætsforening og dens medlemmer.

Indstilling af personer til æresmedlem skal altid ske til bestyrelsen som suverænt afgør om den enkelte er berettiget til at bære prædikatet æresmedlem.

Hæderen/udnævnelsen foretages på førstkommende generalforsamling, eller ved anden særlig lejlighed.

En person der er blevet udnævnt til æresmedlem af foreningen tilbydes og inviteres til foreningens årlige generalforsamling og særlige begivenheder i foreningen.

Hvis en person der er udnævnt som æresmedlem skulle udvise foragt eller fremsætte en eller anden nedsættende eller krænkende beskyldning vedrørende Rårup Gymnastik og Idrætsforening, vil dette blive behandlet i bestyrelsen. Bestyrelsen kan i dette tilfælde suverænt afgøre om prædikatet æresmedlem skal fratages personen.

Som æresmedlem opnår man livsvarigt medlemskab af Rårup Gymnastik- og Idrætsforening, et særligt diplom, der bekræfter udnævnelsen og en fysisk gave ved udnævnelsen.

Bestyrelsen – 10 december 2016