Velkommen til Rårup GIF Badminton, sæson 2021 / 2022

Motionist – opstart uge 35

Priser 2021/2022: 

Mandag kl. 19.00-20.00     1.000 kr. pr. bane

Tirsdag kl. 19.00-20.00      1.000 kr. pr. bane

Tirsdag kl. 20.00-21.00         800 kr. pr. bane

Tirsdag kl. 21.00-22.00         600 kr. pr. bane

Onsdag kl. 19.00-20.00      1.000 kr. pr. bane 

Fredag kl. 18.00-19.00          800 kr. pr. bane 

Fredag kl. 19.00-20.00          800 kr. pr. bane

Fredag kl. 20.00-21.00          600 kr. pr. bane

Baner bestilles ved henvendelse til Carsten Andersen, tlf.: 6116 8442 

eller carsteng.andersen@hotmail.com

Betales efterfølgende via hjemmesiden.

Alle spillere skal være oprettet som medlemmer i RGIF.

Ungdom – opstart uge 36
Fast træningstid:
Fredag kl. 16.00-18.00 Ungdom U9-U19 (mulighed for niveau-opdeling)

Træner er Flemming Fini Petersen

Vores mål er selv at afholde begynderstævner samt deltage i DGI stævner.
Kontingent: kr. 225,- pr. person inkl. medlemskontingent
Tilmelding og betaling via hjemmesiden

Ved spørgsmål, kontakt Carsten på tlf.: 6116 8442

Vel mødt  -  Badminton-udvalget

Badminton udvalget

Formand Vankant
Telefon : 
Mail: 

Udvalgsmedlem Carsten Andersen
Telefon: 61 16 84 42
Mail: carsteng.andersen@hotmail.com

Udvalgsmedlem Timo Lysegaard
Telefon : 20 81 07 16 
Mail: timolysegaard@gmail.com

Udvalgsmedlem Annette Lorensen
Telefon : 26 33 85 57
Mail: 

Trænere:
Flemming Fini Petersen

Bestyrelsesrepræsentant VAKANT
Telefon : 
Mail:

 _____________________________________ 

 Fini

 Trænere: Flemming Fini Petersen