RC Car

Kære alle,
Vi har i de seneste år desværre måtte erkende, at det ikke har været muligt at tilbyde tennis i RGIF – Det er på trods adskillige forsøg ikke lykkedes os at finde nogen til at at stå i spidsen for vedligehold og drift af anlægget. Vi har via forskellige online medier og mund til mund metoden desuden efterspurgt, om der var nogen interesse for at spille tennis i Rårup, der har været enkelte positive tilkendegivelser, men slet ikke i et omfang, der kan stå mål med det store arbejde, det er at vedligeholde og drifte anlægget.

Billederne omkring banernes beskaffenhed taler deres tydelige sprog.

Billede1

Billede2


RGIF ejer tennisanlægget og har dermed også forpligtelsen for vedligehold. Der måtte ske noget – en beslutning var nødvendig – Bestyrelsen har således måttet træffe en træls, men nødvendig beslutning om at indstillet tennisaktiviteten på anlægget ved hallen.

Der er hen over vinteren og foråret blevet efterspurgt ideer til aktiviteter på anlægget, med tanke på aktiviteter der kan være med til at sikre, at anlægget igen kommer til at fremstå skarpt og samtidig være med til at skabe rammerne for hygge og socialt samvær.

Foreløbig har bestyrelsen godkendt en aktivitet – en RC bilbane - som tænkes at kunne samle på tværs af alder og køn, og som kan sikre anlæggets vedligehold. Til bilbanen inddrages i første omgang bane 2 og en mindre del af bane 1 til en platform. Banen etableres af frivillige med et minimum af omkostninger for RGIF. Etableringen af RC banen er i fuld gang, drevet af et ihærdigt og engageret udvalg samt en række hjælpere.

Hans H. Bager