Olympia - Medlemsblad for Rårup GIF

Deadline for næste udgave: 15. oktober 2016

Udgives i 750 eksemplarer

Husstandsomdeles i Rårup, Klejs, Gramrode, Åstrup og Ravnholt.

Vil være fremlagt i Rårup Hallen til fri afhentning.

Hvis man er medlem af Rårup GIF og ikke bor i området hvor OLYMPIA bliver husstandsomdelt, kan man få bladet tilsendt ved henvendelse til Frank Christoffersen på nedenstående tlf.nr. eller mail adresse.

Bladet udkommer 4 gange om året.

Sidste frist for indlevering af stof er den 15. i måneden før.

Redaktion:

Frank Christoffersen
Telefon: 52 42 30 32
Mail: frank.smedegade@gmail.com 

Sponsorer & Annoncer:

Klaus Pedersen
Telefon: 75 64 30 23
Mail: klauspp6@gmail.com

Olympia - 25 års Jubilæumsnummer

Olympia Logo

 OBS! Første nummer er udgivet i 1973.

 

 

Nyheder og arrangementer